15.08.2020

SuPerin teesit lasten päivähoidon kehittämiseksi

Lapsella on oikeus...

1. TULLA KUULLUKSI
• saada tasavertaista ja puolueetonta kohtelua, ikätaso huomioiden
• tuntea itsensä hyväksytyksi
• tulla osalliseksi häntä koskevissa asioissa

2. LEIKKIIN
• yksin, pareittain, ryhmässä, ohjatusti sekä vapaasti
• monipuolisiin leikkeihin ja välineisiin

3. HYVÄÄN HOITOON
• hyvään ravintoon ja hygieniasta huolehtimiseen
• tarvittaessa lääkehoitoon
• kokonaisvaltaiseen huolenpitoon

4. KOULUTETTUIHIN KASVATTAJIIN
• saada tukea kasvattajalta kehitykseen ja tunteiden käsittelyyn
• ammattitaitoisiin ja innostuneisiin hoitajiin sekä moniammatilliseen
työryhmään

5. TURVALLISEEN, ASIANMUKAISEEN JA VIRIKKEELLISEEN
YMPÄRISTÖÖN

• turvalliseen ja terveelliseen päiväkotiin, ympäristöön ja turvallisiin
kasvattajiin
• välineisiin maalata, muovailla, pelata, askarrella ja soittaa sekä liikkua,
laulaa, esittää, tutustua kirjoihin ja olla luova
• ympäristöön, jossa kiusaamista ei sallita

6. OPPIA JA KOKEA UUTTA
• saada ohjausta tutkimiseen ja kokemiseen, liikkumiseen ja ulkoiluun
• saada käyttää hyviä oppivälineitä ja materiaaleja

7. RIITTÄVÄN PIENIIN LAPSIRYHMIIN
• päästä toimimaan ja oppimaan pienryhmissä
• maksimi ryhmäkoko alle 3-vuotiaiden ryhmässä 10 lasta, 3-6 –vuotiailla 18 lasta

8. YKSILÖLLISEEN KOHTAAMISEEN
• saada kasvattajilta yksilöllistä kohtaamista osakseen
• päästä lämpimään syliin
• kokea kiireettömyys, kehuja ja kiitoksia päivittäin

9. VANHEMPIEN JA KASVATTAJIEN HYVÄÄN YHTEISTYÖHÖN
• päivittäisiin keskusteluihin ja kasvatuskumppanuuteen
• varhaiskasvatussuunnitelmaan, johon myös lapsi voi osallistua
• sairastamiseen ja loman pitämiseen kotona

10. HYVÄÄN JA TURVALLISEEN ARKEEN
 

Sivu on tulostettu www.superliitto.fi -verkkopalvelusta
URL: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/SuPerin%20teesit%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitoon/

© Super