25.09.2020

Turvallisen lapsuuden puolesta

SuPer kampanjoi erilaisin tavoin Turvallisen lapsuuden puolesta -teemalla ja painottaa lasten oikeutta hyvään päivähoitoon ja lapsuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisimpiä edellytyksiä.
 

Tutustu SuPerin teeseihin lasten päivähoidon kehittämiseksi sekä
edustajiston tiedotteeseen Vanhusten ja lasten oikeuksia on parannettava lainsäädännöllä.

Tutustu myös Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa -esitteeseen.

SuPer mukana valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden perustetyössä

SuPer on ensimmäistä kertaa mukana ohjausryhmässä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden perustetyössä.

Ohjausryhmä ohjaa Opetushallituksessa tehtävää perusteiden laadintatyötä.

Ryhmän tehtävänä on:

  • Linjata ja ohjata varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelutyötä.
  • Tuoda perustetyöhön laajaa yhteiskunnallista näkökulmaa.
  • Edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen.

 Ohjausryhmä työskentelee 1.10.2015–31.12.2016.

SuPerin edustaja ryhmässä on asiantuntija Johanna Pérez, jolle voi laittaa kysymyksiä tai kommentteja aiheeseen liittyen sähköpostitse [email protected]

Kiinnostuneet voivat myös liittyä SuPerin varhaiskasvatuksen jäsenille perustettuun Facebook-ryhmään ja tuoda sitä kautta tietoa ja ideoita SuPeriin.

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden pohjalta tullaan uudistamaan myös paikalliset vasut, joiden olisi tarkoitus tulla kunnissa käyttöön 1.8.2017.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan

Eduskunta päätti joulukuussa 2015 rajata lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Kokoaikaisen paikan voi saada, jos perheen tilanne niin vaatii mm. sairauden tai muun syyn takia. Tästä päätöksen tekee varhaiskasvatuksen esimies. Muutos astuu voimaan 1.8.2016.

Hallitus kasvatti valtioneuvoston asetusmuutoksella päiväkodin yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja siten, että kolme vuotta täyttäneitä lapsia voi yhdellä kasvatusvastuullisella olla vastuullaan entisen seitsemän sijaan 1.8.2016 lukien kahdeksan. Näin ryhmäkoko nousee 21 lapsesta 24:ään kokopäivähoidossa olevaan lapseen.

Kunnat voivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät. Monet kunnat ratkaisivat asian talousarvion yhteydessä ja voivat päättää asiasta aina uudelleen. Lapset eivät tule SuPerin mielestä olemaan tasa-arvoisessa asemassa keskenään jatkossa, vaan asuinpaikka määrittää oikeuden varhaiskasvatuspalveluiden laatuun ja määrään. Samasta asiasta on esittänyt huolensa myös  muun muassa lapsiasiavaltuutettu.

 

Sivu on tulostettu www.superliitto.fi -verkkopalvelusta
URL: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/Etusivu/

© Super