18.10.2021

Oikeus leikkiin

Lapsen perusoikeuksiin kuuluu leikki. (YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, 31 artikla). Leikkiessään lapsi oppii monenlaisia taitoja. Leikkiessä kehittyy yksilönä, yhteistyössä muiden kanssa niin kielellisesti, motorisesti kuin psyykkisestikin.

Leikki on lapselle luonteva oppimiskeino aivan pienestä asti. Ammattitaitoinen kasvattaja osaa huomioida tämän ja osaa hyödyntää leikkiä oppimistilanteissa lapsen kehitysvaiheen mukaan. Vapaassa leikissä lapsi jäsentää elämäänsä, vaikka leikki on jotakin todellisuuden ja mielikuvituksen rajalla. Leikissä kaikki on mahdollista, aikuisina meidän tulee suojella ja vaalia leikkiä.
 

Takataskun leikkejä -vihkonen
Lasten kanssa työtä tehdessä on hyvä olla varautunut erilaisiin tilanteisiin. Kasvattajalla on hyvä olla takataskussaan repertuaari erilaisia leikkejä, loruja, lauluja… Tähän voi olla apua SuPerin leikkivihkosesta, jossa esitellään joitakin vanhoja perinneleikkejä sekä uudempia leikkejä.

Leikit on ryhmitelty alle 3-vuotiaille sekä sitä isommille sopiviksi. Leikkimisessähän parasta on se, että aina voi antaa tilaa leikille kehittyä, ja lapset voivat keksiä uusia variaatioita vanhojen pohjalle. Leikki on myös lapselle luonteva tapa oppia. Parhaissa leikeissä oppiminen tapahtuukin huomaamatta.

Liikuntaleikeissä lapset käyttävät erilaisia liikuntamuotoja leikin tiimellyksessä. Liikuntaleikeissä kunto kohoaa, eikä hammasta tarvitse sen takia purra  aikuisenkaan, joka uskaltaa heittäytyä leikkiin mukaan. Leikkiminen on erinomainen vuorovaikutuskeino.

Leikkivihkoon on koottu hyvin erityyppisiä leikkejä eri-ikäisille lapsille ja eri tilanteisiin. Tarvikkeita ei useimmissa juurikaan tarvita, innostunut kasvattaja on kaiken moottori. Kun leikki vie mennessään, vihkosen takana on tietoa mistä voi opetella lisää leikkejä.

Leikin iloa!

Takataskun leikkejä -vihkonen

Leikkivihkosen on koonnut SuPerin suunnittelija Johanna Perez.


 

Sivu on tulostettu www.superliitto.fi -verkkopalvelusta
URL: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/SuPerin%20teesit%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitoon/Oikeus%20leikkiin/

© Super