18.10.2021

Kasvatuskumppanuus

Ammattikasvattaja ei kilpaile lapsen oman vanhemman kanssa. Lapsen paras asiantuntija on oma vanhempi ja kasvatuskysymyksissä kasvattaja voi olla tukena. Yhteistyöllä kasvattajat ja lapsen vanhemmat auttavat lapsen kasvua terveelle pohjalle. Heillä on sama päämäärä: terve, hyvinvoiva lapsi.

Varhaiskasvatussuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan tehtäviä tähän päämäärään pääsemiseksi. Avoin, rehellinen vuorovaikutus sekä vanhemmuuden arvostaminen auttavat tässä. On tärkeää kuunnella aidosti perheen toiveita päivähoidon suhteen ja tehdä niiden pohjalta sopimuksia liittyen lapsen päivään. 

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos> Kasvatuskumppanuus


 

Sivu on tulostettu www.superliitto.fi -verkkopalvelusta
URL: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/SuPerin%20teesit%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitoon/Kasvatuskumppanuus/

© Super