18.10.2021

Hyvä hoito

Lasten päivähoito on yhdistelmä hoitoa, kasvatusta ja opetusta. SuPerin näkemys on, että hyvään lopputulokseen tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Lähihoitajilla on koulutuksessa hankitut hyvät perustiedot ja taidot lapset kehityksestä, erityistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevista lapsista sekä kasvun tukemisesta.

Lähihoitajan koulutukseen sisältyy myös lääkehoito. Osaamisen varmistamisen jälkeen lähihoitajat voivat terveydenhuollon ammattihenkilöinä toteuttaa suunnitelmallista lasten lääkehoitoa turvallisesti. Hyvään hoitoon sisältyvät myös päivittäiset oppimistilanteet arkisesta toimimisesta aina suunnitelmallisiin oppimistuokioihin.

Lähihoitajan eri suuntautumisalat ovat päivähoidossa rikkaus ja vastaus erilaisten perheiden tarpeiden tunnistamiseen ja tarpeisiin vastaamiseen. Hyvä hoito on asiakkaan eli lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista huomioimista aina yksilön tarpeiden mukaisesti.

Sivu on tulostettu www.superliitto.fi -verkkopalvelusta
URL: http://www.turvallinenlapsuus.fi/fi/SuPerin%20teesit%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitoon/Hyv%C3%A4%20hoito/

© Super